خدمات الکترونیکی

قابل توجه متقاضیان پذیرش در دانشگاه تهران

آن دسته از متقاضیان پذیرش در دانشگاه تهران که دارای معرفی نامه پذیرش در این دانشگاه بوده و شامل انتقال، میهمان، قهرمانان ورزشی، انتقال دانشجوی ایرانی خارج از کشور، دانشجوی غیر ایرانی، جشنواره، ممتاز المپیادی، تحصیل همزمان در رشته دوم می‌باشند؛ لازم است در ابتدا راهنمای موجود در این سایت را مطالعه نموده و بر اساس آن از طریق ا ین سایت اقدام به ثبت درخواست پذیرش اولیه نمایند. این درخواست توسط کارشناس مربوطه بررسی شده و وضعیت پذیرش متعاقباً از طریق پیامک برای ایشان ارسال خواهد شد.

متقاضی محترم می‌بایست در صورت تأیید وضعیت پذیرش و دریافت کد داوطلبی جهت ثبت نام غیر حضوری در دانشگاه تهران به سایت reg.ut.ac.ir مراجعه نماید.